Alles over druïden binnen de Keltische samenleving

Druïdisme is de religie van de Kelten. In de Keltische samenleving waren de druïden erg gewaardeerd. Binnen de Keltische samenleving hadden zij meerdere rollen. Ze waren raadsheren van de koningen binnen de samenleving, maar traden tegelijkertijd ook op als rechter en priester. De druïden waren ook de mensen binnen de samenleving met een grote astronomische kennis. In dit blogartikel lees je meer over de druïden binnen de Keltische samenleving.

De geschiedenis van de druïden

De druïden worden in eeuwenoude bronnen besproken. De oudste bronnen waar de druïden in voor kwamen waren van de derde eeuw voor Christus. Het woord druïde staat voor ‘wijsheid’ en ‘weten’. De druïden hadden erg veel respect voor de natuur. De sterren, de maan en de zon waren heilig voor hun. In deze religie nam vooral de eik een bijzondere plek in. Ook rivieren, de maretak en de hulst werden erg gewaardeerd.

De druïden: een relevante functie

Binnen de Keltische samenleving hadden de druïden een zeer belangrijke positie. Ze hadden meerdere belangrijke functies. Ze gaven advies aan de koning, traden op als rechter en wetenschapper en soms zelfs als arts. De adviezen die ze gaven, waren voornamelijk gebaseerd op tekens/symbolen die ze haalden uit de natuur. De druïden kwamen altijd op een grote plek in een eikenwoud bij elkaar. Dit was voor hun een heilige plek omdat hier de heilige eiken stonden. Druïden kregen deze functies niet zomaar. Soms waren ze meer dan 20 jaar in de leer om de functie uit de kunnen oefenen. Was er oorlog of juist een onderhandeling om vrede te krijgen? Dan werd dit vaak niet gedaan zonder toestemming van de druïden. In ruil voor hun adviezen konden de druïden ook profiteren van meerdere voordelen binnen de samenleving. Ze hoefden bijvoorbeeld geen belasting te betalen en ze waren vrijgesteld voor de krijgsdienst.

In dit blogartikel heb je meer gelezen over de druïden binnen de Keltische samenleving. De druïden hadden meerdere belangrijke functies binnen de samenleving en werden zeer gewaardeerd binnen de samenleving. 

Is spiritualiteit ook een geloof?

Als je mensen vraagt of ze gelovig zijn dan krijgt je zo nu en dan het antwoord dat mensen niet geloven, maar wel spiritueel zijn. Dan leg je het als vraagsteller al snel naast je neer. Maar is spiritualiteit ook een geloof? Want je gelooft wel dat er iets is. Veel mensen geloven als ze spiritueel zijn bijvoorbeeld in reïncarnatie. En dat er wel iets is als we dood gaan, een soort van hemel. Als je het goed op die manier gaat bekijken is het ook een soort geloof.

Maar dan niet per se bepaald door dat er een God is die alles regelt en gemaakt heeft. Als je het gaat vergelijken zijn er wel dingen die overeen komen. Zo gaan veel mensen die gelovig zijn bidden. Er zijn ook veel mensen die spiritueel zijn die gaan mediteren. Men zegt dat ze zich dan meer in zichzelf keren. Anderen beweren in contact te staan met het universum als ze aan het mediteren zijn. Ook ruwe kapiteins zijn spiritueel door hun bijgeloof.

Maar uiteindelijk komt het er gewoon op neer dat je gefocust bezig bent, tot rust komt en ergens energie en kracht vandaan weet te halen. Maar uiteraard zijn er ook verschillen. Zo zijn er mensen die aanhangers van spiritualiteit zijn. of liever gezegd een spiritueel leven leiden, die met energie werken. Zij zeggen dat alles energie heeft en dat ze daardoor bijvoorbeeld mensen kunnen helen. Hoofdpijn weghalen en andere klachten. Ook op geestelijk vlak kan dit volgens sommigen zijn werk doen.

En het zien van geesten? Hoewel men in een geloof ervan is overtuigd dat we naar de hemel gaan, zegt men niet dat geesten bestaan. En als het al wel zo is dan is het vaak al slecht, zoals bijvoorbeeld demonen en dergelijke. Maar net zoals met veel dingen, zal men het daar naar alle waarschijnlijkheid toch nooit over eens worden. Maar als je een heel erg sterke aanhanger of gelover van het spirituele bent, dan mag men dat best als een geloof zien. Want dat is natuurlijk ook wat alle andere geloven doen.

Dus het noemen van een spiritueel iemand als ongelovige is eigenlijk iets wat niet helemaal kloppend is. Uiteindelijk geloven ze wel in iets. In meerdere dingen. En dat het niet op dezelfde manier is zoals het in de kerk er aan toe gaat, wil natuurlijk niet zeggen dat het dan niet juist is. Belangrijk is het dat iedereen zich met zijn geloof in zijn waarde laat. En natuurlijk zijn de extremisten in het geheel een uitzondering.

Maar dat zijn naar mijn optiek ook geen echte gelovigen. Die zoeken alleen het uiterste op en plegen in de naam van hun geloof geweld. Dus als je vraagt of spiritualiteit een geloof is, dan zou ik er volmondig ja op willen zeggen. Maar het is uiteraard aan een ieder om dat op zijn eigen manier in te vullen.

Als je er niemand iets mee aandoet, kwetst, dan is het toch goed? En als je het zelf nou niet helemaal gelooft, dat wil dan toch niet zeggen dat er geen waarheid in zit? Want geloof is vooral krachtig door de betekenis van het woord zelf.

Als je geïnteresseerd bent in spirituele spullen kijk ook bij New Age Groothandel

Contact met een overledene

We hebben haast allemaal wel een dierbare die we verloren hebben. En natuurlijk is dat bijzonder pijnlijk. Dat geldt voor iedereen. We houden ons vast aan bepaalde goede herinneringen en tradities om die persoon altijd dichtbij ons te houden. En in veel gevallen kunnen we er op een bepaalde manier vrede mee hebben, mee leren leven. Echter is dit niet altijd het geval. Soms is iemand ons zo abrupt ontnomen dat we geen afscheid hebben kunnen nemen of nog iets hadden kunnen zegen of vragen.

Gelukkig is er via een medium een kans om met hen in contact te komen. Het medium zal proberen in contact te treden met degen die is overleden. Dan is het mogelijk om via het medium een boodschap door te geven, iets te vragen en ga zo maar door. Niet dat we de persoon hiermee terug kunnen halen, maar het kan toch een bepaalde afsluiting geven. Het is een bijzondere manier om met een overledene in contact te komen. De ziel of energie is nog blijven bestaan en die zal ook altijd blijven bestaan, zo wordt beweerd. En dat is natuurlijk een uitermate fijne gedachte.

Soms is het echter zo dat er een geheel ander persoon door zal komen als het medium zijn werk aan het doen is. Dan kan het zomaar die ene vriend, vriendin, oma of opa en ga zo maar door zijn. Dat zou je dan niet aan zien komen en het kan als een verrassing bij je binnenkomen. Maar het kan ook een schokkend effect teweeg brengen, vooral omdat je het niet aan had zien komen. Wees gewoon open en stel jezelf in staat om met hen in contact te treden. Het medium zal je daar heel goed bij helpen.

Meestal is het zo dat deze persoon je graag nog iets wil vertellen. Soms willen ze je gewoon nog even groeten, want dat is ook goed mogelijk. Er kan je niets gebeuren, dus daar hoef jij je zeker ook niet druk om te maken. De boodschap zal zo duidelijk mogelijk worden overgebracht. Het medium krijgt vaak beelden door, die hij of zij heel goed heeft weten te leren vertalen. Dat komt door de ervaring die het medium heeft. En in andere gevallen zijn het gewoon letterlijk de woorden die worden gezien of gehoord. Al met al is het een heel bijzonder iets. Het wordt zelfs beweerd dat de stemmen die je soms hoort als er niemand is, stemmen van overledenen zijn die je nog even wat vertellen.

Het is een mooi iets dat, wanneer je het mee hebt gemaakt, altijd bij je zal blijven. Een unieke manier om een laatste contact te kunnen leggen. Wees er wel op voorbereid dat er ook helemaal niets kan gebeuren. Misschien is de persoon al naar de overkant gegaan of lukt het contact maken gewoonweg even niet. Dat wil niet zeggen dat ze niet bij je willen zijn, maar soms komen dat soort dingen voor. Helaas is teleurstelling er ook een erg groot onderdeel van.

Als er interesse bestaat zal je ook bij Praktijk Angeleyes  naar hulp een tips vragen.

Spiritualiteit en zweverig: een wezenlijk verschil

Mensen die spiritueel zijn worden over het algemeen als zweverig bestempeld. Dat soort stempels worden vaak gezet door mensen die er helemaal niets van weten of mee te maken willen hebben. Zij hebben zich duidelijk niet verdiept in de materie. Natuurlijk zijn er zweverige mensen. Deze mensen zijn vaak het contact met de realiteit kwijtgeraakt of willen er juist bewust niets mee te maken hebben, om zo een bepaalde ellende in het ‘gewone’ dagelijks leven te vermijden, te ontlopen.

Maar een goed spiritueel persoon heeft juist beide benen op de grond. Hij of zij legt juist contact met beide werelden en weet zo een heel goed en uitgebalanceerd leven te leiden. En dat is iets waar wee natuurlijk allemaal naar op zoek zijn. Het is echter wel vrij gemakkelijk om, zij het tijdelijk, even het overzicht te verliezen en al snel een hoop zweverigheid over te nemen.

Als je energie een heel stuk hoger komt te liggen en je veel meer open staat voor allerlei bijzondere praktijken, dan kan je dat als groots ervaren. Er zijn mensen die dan als het ware naast hun schoenen gaan lopen, zonder dat ze het als zodanig hadden bedoeld. Uiteindelijk moeten zij dan weer even landen en dan komt het wel weer in orde. Dan is de balans weer hersteld en kan je een brug slaan tussen de normale en de paranormale wereld.

Mensen die zweverig blijven zijn vaak niet echt het soort mensen waar je op een gezonde manier mee kunt communiceren over het spirituele. Zij zijn er zo in blijven hangen en gaan er helemaal in op dat alleen hun waarheid echt is. Dat is natuurlijk niet met alle mensen die zweverig zijn, maar we hebben het dan ook over hen die het erg te pakken hebben.

Als men meer met beide voeten op de grond staat dan is het veel beter. Dan kunnen mensen een discussie aangaan en zal het ook met respect worden gedaan. Het is dan ook de kunst om de balans tussen de aardse en de spirituele wereld te vinden. Maar als je die eenmaal hebt gevonden, dan gaat er een hele nieuwe wereld voor je open.

Dus mocht jij je willen verdiepen in het spirituele, let dan wel op. Draaf niet te ver door. Want juist door die balans te behouden zal je het spirituele vele malen beter weten te ervaren. Je weet juist door die balans te hebben heel goed wat werkelijkheid is. En als je zweverig bent, kun je dat gevoel en dat inzicht behoorlijk gemakkelijk kwijtraken.

Daarbij kan het als vervelend worden ervaren, omdat men dan misschien mensen gaat overdonderen met spiritualiteit. Je moet er rekening mee houden dat niet iedereen daarvoor open staat. Door het met rust en stukje bij beetje in je leven toe te laten, zal je merken dat de spiritualiteit vele malen beter tot zijn recht zal komen. En dat soort ervaringen zijn het nou juist waar je innerlijke groei door zult krijgen.